Původní stav

do 12. století

Téměř celé území České republiky kdysi pokrývaly pralesy, v nižších polohách listnaté, výše smíšené, na vrcholcích hor zejména jehličnaté. Jen nepatrné zbytky původních pralesů jsou dodnes chráněny v přírodních rezervacích (Boubínský prales, Žofínský prales). Na místě dnešního Nového pralesa převažoval buk (50-60%), jedle (20-30%) a ostatní stromy včetně smrku (10%).

12. až 19. století

S rozvojem lidské společnosti byla postupně většina českých pralesů vykácena a přeměněna na pole a louky, část byla změněna na umělé lesní porosty.

20. století

Před 2. světovou válkou na místě dnešního Nového pralesa byly z větší části louky. Po válce však většina místních rolníků přestala postupně hospodařit a louky byly zpět zalesněny - bohužel ve více než 90 % smrkem.

rok 2004

Před započetím projektu v roce 2004 rostly na většině plochy asi čtyřicet let staré smrky, které měly téměř do jednoho poškozené kmeny od loupání vysoké zvěře. Smrkový les byl hustý, některé stromy polámaly poslední zimy, projít se jím příliš nedalo. Na zemi byste kromě jehličí a mechu téměř nic jiného nenašli.

Současný stav

Nový prales začal Čmelák vytvářet v roce 2004. A jak vypadá Nový prales?

Nový prales dnes tvoří šest oddělených pozemků o rozloze 35 hektarů. Změny jsou jasně viditelné.

Nový prales každý den pozitivně ovlivňuje:

Výkup pozemků

Název pozemkuRozlohaKdy bylo získánoZdroj financí
U Basy7 ha2004veřejná sbírka
Nad Frajwelichovými7 ha2007veřejná sbírka
Nad dolním Padouchovem8 ha2007veřejná sbírka
Nad Prosečí4 ha2007veřejná sbírka
Pasečna5,5 ha2010veřejná sbírka
Pod horním Padouchovem4 ha2010veřejná sbírka

Budoucnost

Chceme, aby zde jednou byl takový les, že na něm nepůjde na první pohled poznat, že se jej kdysi v minulosti dotýkala lidská ruka - tedy prales. Je nám jasné, že se tohoto stavu osobně nedočkáme, můžeme však položit základy pro jeho vznik. Vypěstovat les není záležitost pro jednu lidskou generaci, což několikanásobně platí samozřejmě i pro prales. Přesto i my, kdo budeme vysazovat první stromky, se můžeme dožít stavu, kdy na tomto pozemku porostou skoro stoleté smrky, občas nějaký buk či javor a mezi nimi padesátileté jedle, buky, javory, jasany a další druhy stromů. Ale i za pět let bude na tomto pozemku více přírody než nyní.

Pro koho bude Nový prales v budoucnu?

Nový prales podporují: