O projektu

Nový prales vzniká nedaleko Ještědu v severních Čechách již od roku 2004. Čmelák zde přeměňuje smrkové monokultury téměř bez života na přirozený, harmonický a pestrý les.

Již bylo vykoupeno 35 hektarů živořícího porostu, odstraněna část smrků a na jejich místo vysázeno přes 70 tisíc jedlí, buků, javorů a dalších druhů dřevin. Lokalita je součástí evropské sítě chráněných území Natura 2000 a je domovem mnoha druhů chráněných rostlin a živočichů.

Nový prales je jedním z nejúspěšnějších projektů Čmeláka, který získal podporu několika tisíců dárců, včetně českých a zahraničních nadací. Jeho patronem je herec Pavel Liška.

Patronem Nového pralesa je herec, liberecký rodák Pavel Liška: "Jsem teď patronem Čmeláka, což jsou liberečtí ochránci přírody. Budují vlastní prales a skupují pozemky, aby se na nich nemohly stavět všelijaké nesmysly. Je to pro mě i vítaná příležitost vracet se do rodného Liberce."

Nový prales v otázkách a odpovědích

Co je projekt Nový prales?

Nový prales je ve střední Evropě unikátní projekt vznikající nedaleko Ještědu v severních Čechách. Od roku 2004 tu nezisková organizace Čmelák - Společnost přátel přírody přeměňuje smrkové monokultury na plnohodnotný pestrý les, který je svěží, barevný a plný života. Les takový, jaký by měl být.

Proč vznikl Nový prales?

Na pozemcích Nového pralesa dříve rostly jen smrky. Před padesáti lety je sem nasázel člověk a vytvořil umělou smrkovou monokulturu. Kromě mechu a jehličí jste tam toho moc nenašli. Dalo by se říci, že to byla taková smrková poušť. Přeměnou těchto lesů navracíme druhovou pestrost rostlin a živočichů, navíc nově vzniklý smíšený les lépe dokáže zadržet vodu v krajině a také odolávat nejrůznějším kalamitám, třeba i kůrovcovým.

Co je cílem projektu Nový prales?

Cílem projektu je přeměnit smrkové monokultury na les přírodě blízký, který potom posupně, až mu dáme impuls, ponecháme přírodě. Chceme, aby za dvě stě, třista let vznikl porost, který by se podobal pralesům a dát tak přírodě znovu šanci aby se mohla vyvíjet.

Jak vypadá Nový prales dnes po deseti letech?

Nový prales dnes tvoří šest oddělených pozemků o rozloze 35 hektarů. Změny jsou jasně viditelné. Byla prořezána třetina smrků a do připravených míst bylo dosazeno více než 70 tisíc sazenic původních dřevin - jako jsou jedle, buky, jasany, javory, jilmů a podobně. Tyto sazenice sázeli zejména dobrovolníci. Nový prales je přístupný veřejnosti, skrz nejstarší část vede i česko-německá naučná stezka, takže lidé se mohou na vlastní oči přesvědčit o proměně přírody a dozvědět se zajímavosti z místní přírody i historie regionu.

Vyhlídky do budoucna?

Chceme v něm i nadále sázet původní dřeviny a v dlouhodobém horizontu bychom chtěli zcelit těch šest pozemků v jeden a vytvořit takový prototyp pralesa, jak by měl správně vypadat.

Důvody pro Nový prales

Nový prales podporují: