Čmelák

Nový prales je nejznámějším projektem Čmeláka. Čmelák - Společnost přátel přírody je největší severočeskou ekologickou organizací. Již od roku 1994 prakticky pečujeme o přírodu a obnovujeme harmonickou krajinu okolo nás. V tom jsme jedineční. Vytváříme tak prostor pro lidi, pro přírodu.

Naší hlavní specializací je přeměna ekologicky narušených a zanedbaných míst na lokality atraktivní pro lidi i pro přírodu. Nejznámější revitalizované lokality, o které Čmelák pečuje, jsou Nový prales a Mokřady Jablonné. Tuto praktickou ochranu přírodu spojujeme s ekologickou výchovou a zapojením co nejširší veřejnosti. více informací na www.cmelak.cz

Nový prales podporují: