Jak sázíme v Novém pralese?

Na začátku jsme provedli nutné zásahy, jejichž cílem je připravit základ pro návrat tohoto kousku přírody do přirozeného stavu a které vycházejí co nejvíce z toho, jak funguje sama příroda. Protože byl před příchodem Čmeláka smrkový porost na pozemku příliš hustý a tmavý, bylo třeba část smrků vykácet. Stojící souše jsme nechali stát, ty téměř nestíní, naopak vytvářejí vhodné mikroklima pro vysazené sazenice.

Nový prales podporují: