PRO ŠKOLY

V lokalitě Nového pralesa realizujeme programy environmentální výchovy, které jsou uzpůsobené širokému spektru účastníků (od mateřských školek po střední školy). Využíváme při nich lokalitu jako živou učebnici pro naše pozorování a objevování, stejně jako velkou hernu pod širým nebem a místo inspirace pro vlastní projekty účastníků.

Naše programy jsou založené na konstruktivistické pedagogice, metodách čtením a psaním ke kritickému myšlení a obsahují i prvky zážitkové pedagogiky, místně zakotveného učení a badatelské výuky.

Objednávky, aktuální volné termíny, ceny a další informace

Mgr. Michal Řepík
michal.repik@cmelak.cz
777 749 344

Nový prales podporují: